Minggu, 08 April 2018

Kajian Ahad oleh Ustadz Hari Sanusi (2)

0

Bismillaahirrohmaanirrohiim1. Q.S. Al-Insan ayat 1
"Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa, yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?"
Manusia, awalnya tiada menjadi ada. Ditiupkan ruh, memiliki fitrah dan akal.

2. Fitrah adalah tujuan penciptaan (dhi. manusia itu sendiri)

3. Manusia harus memahami apa tujuan dirinya diciptakan oleh Allah SWT, agar tidak linglung dalam menjalani kehidupannya.

4. Tujuan penciptaan manusia:
A. Mengabdi kepada Allah SWT
Q.S. Adz-Dzariyaat ayat 56
"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku"

B. Menjadi khalifah di bumi
Q.S. Al-Baqarah ayat 30
"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

5. Q.S. Al-Baqarah ayat 256
"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama Islam,......."
Salah satu kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah manusia diberikan kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk bersikap. Maka pilihan itulah yang dihargai oleh Allah. Misal, orang memilih untuk berhijrah, berarti ia memutuskan untuk bersama Allah. Tidak mungkin akan Allah sia-siakan umatNya yang demikian.

6. Life purpose: Ahsanu 'amalan (paling baik amalannya) (Q.S. Al-Mulk ayat 2) 
A. Beramal harus dengan ilmu, dan ilmu harus diamalkan, agar tidak menjadi sia-sia.
B. Beramal dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah.


Wallahu'alam bishshowwab

0 komentar:

Posting Komentar